Преводачески център Евроконтакт - Ценоразпис

              
                                                                        
      prevodi-bg.eu
                                        

                                            

Евроконтакт
Преводи и Легализация
                      

Ценоразпис на преводаческите услуги

  

І. ПРЕВОД НА ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ (дипломи за средно образование, свидетел ства, удостоверения и др.п.)

  

от български на чужд език и от чужд на български:

ЕЗИК 

ЦЕНА (на стр.)  

ЦЕНА (на дума) 

английски, немски, френски, руски

11.00 лв.

0.044 лв.

италиански, испански

13.00 лв.

0.052 лв.

португалски

16.00 лв.

0.064 лв.

славянски езици

14.50 лв.

0.058 лв.

гръцки, турски

14.50 лв.

0.058 лв.

румънски, унгарски

14.50 лв.

0.058 лв.

арабски

22.00 лв.

0.088 лв.

скандинавски езици и украински

22.00 лв.

0.088 лв.

литовски, латвийски

26.00 лв.

0.104 лв.

китайски

45.00 лв.

0.18 лв.

японски (от японски/от български)

45.00/64.00 лв.

0.18/0.26 лв.

други езици 

по договаряне 

по договаряне 

 

  

ІІ. ПРЕВОД НА ТЕКСТ

  

а/ стандартен текст (бизнес кореспонденция, оферти и др.) от български на чужд език и от чужд на български:

ЕЗИК 

ЦЕНА (на стр.)  

ЦЕНА (на дума) 

английски, немски, френски, руски

12.50 лв.

0.05 лв.

италиански, испански

14.50 лв.

0.058 лв.

останали езици 

цена на типов документ 

цена на типов документ 

ІІI. УСТЕН ПРЕВОД

  

По договаряне, в зависимост от езика, спецификата на превода, времетраенето и необходимото количество преводачи.


Вж. Описание, Общи условия, Отстъпки и надбавки

Изпращане на поръчка