Преводачески център Евроконтакт - Ценоразпис - Легализация

              
                                                                        
      prevodi-bg.eu
                                        

                                            

Евроконтакт
Преводи и Легализация

 

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ( ЗА АПОСТИЛ ) 

ВИД НА ДОКУМЕНТА

ОБИКН.*

(4 дена) 

БЪРЗА *

(24 часа) 

ЕКСПР.*

(4 часа) 

1.Удостоверение за раждане

52.50 лв.

73.50 лв.

109.00 лв.

2.Удостоверение за сключен граждански брак

52.50 лв.

73.50 лв.

109.00 лв.

3.Свидетелство за съдимост

54.50 лв.

75.00 лв.

115.00 лв.

4.Диплома за средно образование /без нотариус/

58.00 лв.

79.00 лв.

110.00 лв.

5.Диплома за висше образование /без нотариус/

58.00 лв.

79.00 лв.

110.00 лв.

6.Приложение към дипломата /без нотариус/

58.00 лв.

79.00 лв.

110.00 лв.

7.Академична справка /без нотариус/

58.00 лв.

79.00 лв.

110.00 лв.

8.Диплома медицинска за висше образование /без нотариус/

58.00 лв.

79.00 лв.

110.00 лв.

9.Приложение към медицинска диплома /без нотариус/

58.00 лв.

79.00 лв.

110.00 лв.

10.Уверение от банка /ако има спесимен/

52.50 лв.

73.50 лв.

110.00 лв.

11.Съдебни документи - МП

54.50 лв.

75.00 лв.

115.00 лв.

12.Служебна бележка от НОИ /ако има спесимен/

52.50 лв.

73.50 лв.

109.00 лв.

13.Служебна бележка от Община

52.50 лв.

73.50 лв.

109.00 лв.

14.Служебна бележка работа,./МП квалификация,езикови курсове /без нотариус/

54.50 лв.

75.00 лв.

115.00 лв.

15. Епикриза - МЗ

61.00 лв.

83.00 лв.

115.00 лв.

16. Медицинско свидетелство

61.00 лв.

83.00 лв.

115.00 лв.

17.ДОКУМЕНТИ за ЛЕГАЛИЗАЦИЯ  /с  апостил от чужбина/

37.00 лв.

55.50 лв.

82.00 лв.

18.ДОКУМЕНТИ за ЛЕГАЛИЗАЦИЯ  /с  апостил от България/

37.00 лв.

55.50 лв.

82.00 лв.

19. Кръщелно свидетелство

68.00 лв.

80.00 лв

115.00 лв

20. Бележка НАП (с печати)

52.50 лв.

73.50 лв.

109.00 лв.

21. Бележка НАП (без печати)

56.00 лв.

75.00 лв.

109.50 лв.

Изпращане на поръчка