Преводачески център Евроконтакт - Легализация

              
                                                                        
      prevodi-bg.eu
                                        

                                            

Евроконтакт
Преводи и Легализация
                      

Легализация

Вие заминавате или се връщате от чужбина. Необходими са Ви официално легализирани документи (дипломи за образование и професионална квалификация, актове за раждане и брак, удостоверения, документи за собственост и др.)  

  

Евроконтакт Ви предлага легализиране на документи:  

  • консулска легализация,   
  • легализация в Министерството на Правосъдието,   
  • легализация в Министерството на образованието и науката,   
  • нотариална заверка на копия,   
  • заверки в Българската Търговско-промишлена палата,   
  • заверки в Министерство на финансите,   
  • заверки в Българска Народна Банка,   
  • други заверки   

 Лиценз от МВнР №423/31.01.2002

Вж.Ценоразпис

Изпращане на поръчка