Преводачески център Евроконтакт - Общи условия

              
                                                                        
      prevodi-bg.eu
                                        

                                            

Евроконтакт
Преводи и Легализация
                      

      Общи условия      

 • При подаване на поръчка за превод, цената и сроковете на изпълнение се определят от нашите специалисти в рамките на 10 минути, в зависимост от езика, спецификата на текста и скоростта на изпълнение. 
   
 • Поръчките се приемат на базата на една стандартна преводаческа страница, включваща 1800 знака с интервалите. 
    
 • Крайната цена на извършения превод се формира на база количество преведени стандартни преводачески страници или на база количество преведени думи (по избор на клиента). 
   
 • Поръчка за превод може да бъде подавана на електронен или хартиен носител или по електронен път. 
   
 • Предаването на преведения материал може да става на ръка, по електронен път, по куриер (по желание на клиента). 
   
 • При превод от чужд на чужд език, цената се формира на базата на сбора от цените от чужд на български и от български на чужд, като от крайната цена се прави допълнителна отстъпка от 10% до 20% в зависимост от сложността на текста. 

 Вж. Описание, Ценоразпис, Отстъпки и надбавки

Изпращане на поръчка